Región Slovenský raj

Slovenský raj, jeden z národných parkov, sa nachádza na východe územia Slovenskej republiky. Oblasť Slovenského raja bola kedysi jeden veľký celok avšak vďaka riekam a potokom sa rozdelil na niekoľko menších častí. Vďaka nim sa v Slovenskom raji vytvorili početné jaskynné a krasové oblasti. V tejto oblasti je ich až okolo 200 – Dobšinská ľadová jaskyňa, Stratenská jaskyňa, Medvedia jaskyňa a Čertova diera.

Pre Slovenský raj sú typické aj tiesňavy a rokliny vyhĺbené do vápenca. Najznámejšie rokliny, ktoré pútajú pozornosť turistov sú Suchá Belá, Piecky, Sokol a Kyseľ s množstvom vodopádov. V oblasti kde si Hornád vyhĺbil do kameňovitého údolia svoju cestu sa nachádzajú, všetkým turistom známe stupačky. Za najvyšší bod slovenského raja s pokladá Javorina (1186 m.n.m.).

V blízkosti národného parku sa nachádza niekoľko turistických stredísk s možnosťou ubytovania – Čingov, Dedinky, Kláštorisko, Podlesok, z ktorých je možné robiť celodenné výlety za neďalekými kultúrnymi pamiatkami ako napríklad Chrám sv. Jakuba v Levoči, Vysoké Tatry, Nízke Tatry, Spišský hrad či Plejsy.

V oblasti Slovenského raja sú dobré podmienky pre lyžovanie a bežkovanie – Dedinky, Mlynky, kúpanie či rybolov – Palcmanská maša.

Oblasť Slovenského raja je charakteristická svojou faunou a flórou. Medzi chránené rastliny, ktoré sa v tomto národnom parku vyskytujú patrí astra alpínska, horec jarný, žltohlav európsky, zvonček karpatský, poniklec slovenský a ďalšie. Živočíšnu ríšu zastupujú medvede, rysy, orly, výry a sokoly.

Slovenský raj sa pokladá za jeden z najkrajších národných parkov v strednej Európe.